ตัวอย่างการทำงานแผนที่จาก Google Map API

ระยะทาง กิโลเมตร พื้นที่ ตารางกิโลเมตร